Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” zaprasza na wernisaż „Cztery żywioły – woda”.

Autorami wystawy są uczestnicy Grupy Twórców Nieprofesjonalnych Babie Lato, którzy działają przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury.

Wernisaż odbędzie się 11 lutego o godz. 17.00 w Galerii “Krużganki” w Zamku Piastowskim. Podczas wernisażu będzie można zobaczyć, posłuchać, a także wybrać się w podróż po Odrze.

O artystach:
Grupa plastyczna BABIE LATO powstała we wrześniu 2003 r. Opiekunem grupy od początku jest Władysław Klępka. Skupia twórców nieprofesjonalnych, którzy systematycznie (co wtorek) spotykają się w ZOK-u na zajęciach warsztatowych. Na wtorkowe spotkania często są zapraszani artyści tworzący w różnych technikach plastycznych. Babie Lato systematycznie organizuje plenery malarskie. Grupa szukała inspiracji twórczych m.in. w Kożuchowie, Novym Meście (Czechy), Kowarach, Karpaczu. Twórcy mają za sobą wystawy grupowe i indywidualne.

O wystawie:
Woda – temat jak rzeka, ale też Rzeka tematem naszych obrazów. Jest pięknym i jednocześnie groźnym i chimerycznym żywiołem. Jest czasami granicą, bywa życiodajną siłą, potrafi nas okaleczyć, a nawet zabić. Zielona Góra w 2015 roku – po zmianie swoich granic, wraca nad Odrę, stąd nasze postrzeganie rzeki musi się zmienić. Jeszcze w naszym bliskim krajobrazie nie mamy mostów,bulwarów, ale są rozlewiska i stare kanały rzeki.

Nasz stosunek do rzeki, do żywiołu wody został pogłębiony podczas wspólnych wypraw krajoznawczych z paletą pod pachą w nadodrzańskie rejony Cigacic, Górzykowa i Bytomia Odrzańskiego. Techniczną, warsztatową stronę malowania wody studiowaliśmy z mistrzem Henrykiem Krakowiakiem. Dzisiaj pokazujemy nasze wodne impresje, a od jutra bierzemy się za żywioł Ziemi i ziemi.

plakat