Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim, Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie oraz Fundacja “Fara Gubińska” serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy wędrownej pt. “Serce Gubina i Guben” poświęconej kolejnym etapom pracy przy renowacji Kościoła Farnego.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w najbliższy piątek, 7 października 2011 r. o godzinie 17:00 w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.

Wystawa podsumowuje dotychczasową współpracę Fundacji Fara Gubińska i Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Kościoła Farnego oraz wielu innych instytucji, które są  zaangażowane w odbudowę kościoła.

“Serce Gubina i Guben” to wystawa prezentująca zdjęcia z przeszłości, teraźniejszości oraz wizualizacje przyszłości odnośnie miasta oraz zabytku. „Poprzez realizację takich działań chcemy rozwijać polsko-niemiecką współpracę, scalać społeczność zamieszkującą partnerskie miasta. Działania w ramach projektu zmierzały w kierunkach wspólnej pracy, dyskusji oraz wymiany doświadczeń”  – podsumowuje Pani Barbara Salewsky – współautorka wystawy. Oprócz tego przedsięwzięcia kolejnym wynikiem dobrej współpracy polsko-niemieckiej jest utworzony 2010 roku Warsztat Konserwatora, który jak podkreśla Pani Barbara Salewsky jest „wspólnym dzieckiem” instytucji i osób zaangażowanych w odbudowę zabytku.

Galerię zdjęć będzie można oglądać w krośnieńskim zamku do 3 listopada 2011 r.  Później przewieziona zostanie do Słubic.

Środki na realizację tego projektu zostały pozyskane z niemieckiego Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr.

Serdecznie zapraszamy!