Święta Wielkanocne są szczególnym czasem refleksji

i nadziei, bo wraz z cudem Zmartwychwstania Pańskiego

w naszych sercach odzywa się wiara.

Życzymy, by nowina Wielkanocnego Poranka

stała się źródłem prawdziwej nadziei na lepsze jutro.

Dyrektor oraz pracownicy

Centrum Artystyczno-Kulturalnego

„Zamek”