Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach pn. “Pisanki i palmy wielkanocne”, które poprowadzi Pan Jerzy Szymczak – znany i doświadczony krośnieński plastyk oraz społeczny opiekun zabytków.

Zajęcia odbędą się w dniach 15 i 16 kwietnia 2014 r. i potrwają w godzinach od  10.00 do 14.00 w sali – kaplicy Zamku Piastowskiego, przy ul. Szkolnej 1.

Celem zajęć jest pokazanie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych z pisankami i palmami wielkanocnymi i ich wpływu na sztukę ludową.

Każdy z uczestników zajęć będzie miał możliwość wykonać po jednej pisance lub palmie, które później będzie mógł wziąć do domu albo przekazać CAK “Zamek” w celu wystawienia ich w jednej z galerii artystycznych Zamku Piastowskiego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o oddelegowanie po jednej grupie uczniów / przedszkolaków z danej placówki, liczącej maksymalnie 25 osób. Każda grupa będzie miała  do dyspozycji jedną godzinę zajęć. Planowo grupy będą zmieniać się co godzinę. Jednocześnie informujemy, że istnieje ograniczenie, co do ilości grup biorących udział w/w warsztatach.Wszelkie materiały dekoracyjne udostępni Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek”, a z Państwa strony liczymy na aktywny udział w/w zajęciach.

Zgłaszać się należy telefonicznie pod nr tel. 68 383 89 94, bądź e-mailowo na poniżej podany adres: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl do dnia 11 kwietnia 2014 r.

             Plansza - w.pisankowe