Centrum Artystyczno–Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową Rybobranie 2016”.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem estrady, aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną w Krośnie Odrzańskim przez Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim w dniach 18 – 19 czerwca 2016 r. Impreza odbędzie się w porcie rzecznym.

Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert:

Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie do dnia 05.05.2016 r. do godz. 15.00. (Jest to data, która jest ostateczną na otrzymanie przez Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” oferty, nie zaś data stempla pocztowego przesłanej oferty). Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

Oferty zostaną otwarte w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 1, w dniu 06 maja 2016 r. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej pliku

Zamówienie -_Scena -_Rybobranie_2016

UWAGA!

Ridery techniczne wraz z kontaktami do zespołów udostępnimy zainteresowanym osobom na indywidualną ich prośbę. Osobą do kontaktu ze strony CAK „Zamek” jest Pan Tomasz Miechowicz – dyrektor, tel. 609 006 275.