Centrum Artystyczno–Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową Rybobranie 2015”.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem estrady, aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną w Krośnie Odrzańskim przez Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim w dniach 12 – 13 czerwca 2015 r. Impreza odbędzie się w porcie rzecznym.

Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie do dnia 16.03.2015 r. do godz. 15.00. (Jest to data, która jest ostateczną na otrzymanie przez Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” oferty, nie zaś data stempla pocztowego przesłanej oferty). Oferty zostaną otwarte w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” 66-600 Krosno Odrzańskie,ul. Szkolna 1, w dniu 17 marca 2015 r. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej pliku “Zamówienie – Scena – Rybobranie 2015”.

Osobą do kontaktu ze strony CAK “Zamek” jest Pan Radosław Sujak – instruktor ds. organizacji imprez, tel. 68 383 89 94, e-mail: r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

UWAGA! Ridery techniczne wraz z kontaktami do zespołów udostępnimy zainteresowanym osobom na indywidualną ich prośbę.

Zamówienie – Scena – Rybobranie 2015