Rada artystyczna powołana w Centrum Artystyczno-Kulturalnym “Zamek” w Krośnie Odrzańskim oceniła dostarczone prace i postanowiła wskazać łącznie 9 nominacji w konkursie plastycznym.

W kategorii I nominację etapu rejonowego otrzymały:

Lilianna Muńko oraz Dagmara Dziemidowicz

W kategorii II:

Zuzanna Szumow, Karol Mrula, Wiktor Ćwikliński, Anna Kondratowicz

W kategorii III przechodzą prace: Oliwii Szumow, Gabrieli Syniawy oraz Zofii Żelek

Serdecznie gratulujemy!