W imieniu Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników do XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.   

Coroczne przedsięwzięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowisk amatorskiego ruchu muzycznego w całym kraju. Gromadzi wykonawców wszystkich pokoleń i różnorodnych form prezentacji. W ubieglym roku do I etapu przystąpiło ponad 20 000 wykonawców. Uczestnicy Finału wyłaniani są  w 33 przeglądach rejonowych odbywających się w całej Polsce. Region Lubuski, był wielokrotnie reprezentowany w Będzinie, a nasi przedstawiciele nagradzani i wyróżniani.
 
Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną ze strony internetowej www.ofkip.pl. Tam też zamieszczony jest szczegółowy regulamin, terminarz eliminacji w całym kraju, liczne materiały archiwalne, galerie zdjęć i aktualności. Zwracamy uwagę, że warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swego akcesu do dnia 25 listopada 2011r.
 
Eliminacje rejonu lubuskiego odbędą się 17 grudnia 2011r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Zgłoszeni wykonawcy zostaną powiadomieni o szczegółach organizacyjnych do dnia 6 grudnia br.

We wszystkich kwestiach programowych i organizacyjnych należy kontaktować się z RCAK – Wiktor Sędziński, tel. 68 452 93 15, e-mail: office@rcak.net. Informacje zamieszczone są także na stronie www.rcak.pl.