Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim wraz z KRAINĄ TAŃCA zaprasza wszystkich przedszkolaków do wzięcia udziału w zajęciach tanecznych, rytmiczno-tanecznych i zumbatomic.

Zajęcia są skierowane do dzieci 3,4,5,6 – letnich. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Pierwsze dwa zajęcia odbędą się 21 lutego i 28 lutego  (piątek) o godzinie 16.30 w sali – kaplicy Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim. Będą to zajęcia bezpłatne.

Kolejne zajęcia będą już odpłatne. Koszt 35 zł za osobę / za m-c. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 16.30 do 17.30 w sali – kaplicy krośnieńskiego zamku.

Dzieci zapisane na zajęcia prosimy o zabranie ze sobą odpowiedniego ubioru typu: lekkie obuwie, koszulka t-shirt itp.

Ponadto informujemy, że nabór na zajęcia nadal trwa. Zapisy pod nr tel. 68 383 89 94, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Krótko o zajęciach:

Taneczne prowadzone w formie zabaw ruchowo – muzycznych, zakładając naukę tanecznych układów grupowych do różnorodnych rodzajów muzyki. Podczas zajęć tanecznych uczymy układów z zakresu różnych stylów tańca takich jak: taniec kowbojski, walc, taniec disco, elementy hip – hop, elementy tańca towarzyskiego, tańce irlandzkie, greckie itp. W czasie trwania zajęć przygotowywane są choreografie, które następnie wykorzystywane są na imprezach przedszkolnych.

Program zawiera w szczególności takie elementy jak:
– umuzykalnienie oraz rozpoznawanie rytmów
– zdobycie przez dzieci podstawowych umiejętności związanych z koordynacją i estetyką ruchu ciała
– podstawy tańca – nauka różnych stylów tańca
– pobudzenie twórczości artystycznej dziecka
– rozwijanie poczucia rytmu

Rytmiczno – taneczne, krych celem jest rozwinięcie poczucia rytmu, słuchu a także uwrażliwienie na świat muzyki. Zajęcia są doskonała zabawą dla dzieci i ogromnym pożytkiem dla całego przedszkola.

Zumbatomic to Zumba Fitness dla dzieci. Zajęcia te zacierają granice pomiędzy fitness’em a rozrywką. Młodzi tancerze mają możliwość wkroczenia w świat fitness’u dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze jaka panuje na zajęciach! Zumbatomic promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć Zumbatomic dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć! Badania wykazały również, iż zajęcia Zumbatomic pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.

Ulotka - kraina tnca.s