Centrum Artystyczno-Kulturalne “Zamek”

zapraszam serdecznie na wystawę fotograficzną.

Tym razem chcemy Was zabrać w sentymentalną podróż nieistniejącą

już linią kolejową łączącą Krosno Odrzańskie                  z Lubskiem.

Galeria Horex w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 11,

                     dnia 07.06.2019 r., godzina 18.00