Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do składania ofert na OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ imprez p.n. Majówka nad Odrą3 maja 2012 r. oraz Dni Krosna Odrzańskiego – 26 maja 2012 r.

Oferty należy składać:

  • Majówka nad Odrą do 25 kwietnia 2012 r.
  • Dni Krosna Odrzańskiego do 15 maja 2012 r.

osobiście lub listownie w sekretariacie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, lub drogą mailową na adres sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Informacji dotyczących szczegółów imprezy udziela: Radosław Sujak, tel. 68 359 16 37, e-mail: r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl

WIĘCEJ: