Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim  serdecznie zaprasza na eliminacje rejonowe do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się w dniach 29, 30 i 31 marca 2011 r. o godz. 10.00 w Zamku Piastowskim.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów województwa lubuskiego.

Przebiegać będzie w drodze 3 stopniowych eliminacji – szkolnych (gminnych, miejskich), powiatowych i wojewódzkich, dla trzech grup wiekowych:

  • 1 grupa wiekowa (klasy I-III) – 29 marca 2011 r.

  • 2 grupa wiekowa (klasy IV-VI) – 30 marca 2011 r.

  • 3 grupa wiekowa (gimnazja) – 31 marca 2011 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: recytacji i wywiedzione ze słowa (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu, no. “teatr jednego wiersza”, łączenie tekstu ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty uczestnictwa w terminie do 23 marca 2011 r. w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne w CAK „Zamek” oraz poniżej w załączniku – wystarczy kliknąć.

Podczas eliminacji rejonowych LKR zostanie wytypowanych 5 osób z każdej kategorii , które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w eliminacjach powiatowych.

Prezentacje Powiatowe LKR odbędą się 11 kwietnia 2011 r. o godz. 9.30 w Gubińskim Domu Kultury  (ul. Westerplatte 14).

Organizatorem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego jest Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !