Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do zapisywania się na poszczególne zajęcia i warsztaty w ramach edukacji artystycznej.

Projekt stanowi spójną ofertę zajęć w zakresie różnych sztuk artystycznych. W skład powyższego projektu wchodzą następujące zajęcia: