Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza wszystkich twórców ludowych, rękodzielników i wytwórców naturalnych artykułów spożywczych oraz wykonawców sztuki ulicznej: muzyki, tańca, teatru na imprezę finałową DNI KROSNA ODRZAŃSKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 maja 2013 r. na Placu 11 Pułku w Krośnie Odrzańskim.

Osoby i firmy oraz artyści, którzy chcą wystawić się podczas Dni Krosna Odrzańskiego  muszą do dnia 13 maja skontaktować się oraz nadesłać drogą pocztową lub mailową bądź osobiście dostarczyć kartę zgłoszenia pod adres: Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl. W temacie proszę wpisać: „DNI KROSNA ODRZAŃSKIEGO”. Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 383 89 94.

Wszystkim podmiotom zapewniamy bezpłatny dostęp do energii elektrycznej. (stoły, krzesła, namioty, obsługa, przedłużacze elektryczne itp. – we własnym zakresie).

Przypominamy, iż zgłoszone podmioty zobowiązane są do uiszczenia opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr XX/160/12 z dnia 8 lutego 2012 r

Formularze zgłoszeniowe dostępne w załączniku. Wystarczy kliknąć.

Formularz zgłoszeniowy 1 – twórcy, rękodzielnicy

Formularz zgłoszeniowy 2 – artyści