Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza instytucje, stowarzyszenia, firmy prywatne, wystawców handlowych (z wyłączeniem stoisk gastronomicznych), twórców ludowych i rękodzielników do wystawienia się ze swoją ofertą podczas DOŻYNEK GMINNYCH, które odbędą się w dniu 23 sierpnia 2014 r. w Starym Raduszcu, Gmina Krosno Odrzańskie.

Oferty należy składać w formie karty zgłoszenia do dnia 8 sierpnia 2014 r. drogą pocztową bądź e-mailową na podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy – Dożynki Gminne 2014

Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 383 89 94.