Posiadasz interesujące stoisko wystawiennicze? Zajmujesz się rękodziełem? Jesteś twórcą ludowym lub artystą, rzemieślnikiem? A może Twoje barwne stoisko przyciąga wzrok każdego przechodnia?

Nie czekaj! Zgłoś swój udział w Dożynkach Gminnych 2016 w Nowym Raduszcu w gminie Krosno Odrzańskie. Tegoroczne święto plonów odbędzie się 20 sierpnia na boisku sportowym.

Zapraszamy instytucje, stowarzyszenia, firmy prywatne, wystawców handlowych, twórców ludowych i rękodzielników do wystawienia się ze swoją ofertą.

Oferty należy składać w formie karty zgłoszenia do dnia 12 sierpnia 2016 r. osobiście w siedzibie CAK „Zamek” lub drogą e-mailową na podany adres: p.downar@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej w załączniku.

zgłoszenie – doc, zgłoszenie – pdf