Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” zaprasza artystów, szkoły, przedszkola oraz inne instytucje do wzięcia udziału we wspólnym kolędowaniu na Wigilii Miejskiej.

Wigilia i Jarmark, który jej towarzyszy odbędą się 9 grudnia 2017 roku na ulicy Parkowej

Aby wziąć udział w Jarmarku, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do CAK „Zamek”. Na zgłoszenia czekamy do 28 listopada. Formularz można przesłać drogą mailową (m.pietkiewicz@zamek.krosnoodrzanskie.pl) lub dostarczyć go osobiście. Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 68 383 899

formularz zgłoszeniowy Jarmark 2017 – występy art

  pdf    formularz zgłoszeniowy Jarmark 2017 – występy