Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do składania ofert na wyłączną realizację usługi rozrywkowo – rekreacyjnej w formie „Wesołego Miasteczka”, w tym urządzenia rekreacyjno–zabawowe ( m.in. dmuchane zamki, zjeżdżalnie, karuzele itp.) podczas imprezy „Rybobranie” w dniach 09 – 10 czerwca 2018 r. W ofercie prosimy o podanie zakresu świadczonych usług (rodzaj urządzeń) oraz proponowaną wielkość ceny za wyłączność.

Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2018 r. drogą pocztową bądź e-mailową na podany adres:

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 383 89 94.