Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” zaprasza instytucje, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia z gminy Krosno Odrzańskie do wzięcia udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Jarmark odbędzie się dnia 12. grudnia 2015 roku w godzinach 14:00 – 18:00 na terenie ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim. Zachęcamy do wystawienia podczas uroczystości stoisk instytucji, przedsiębiorstw lub stowarzyszeń z rękodziełem, ozdobami świątecznymi, lub innymi artykułami lub wytworami o tematyce nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia.

Jednocześnie informujemy, iż za wystawienie stoisk obowiązuje opłata targowa według rozporządzenia Rady Miejskiej: Uchwała nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 lutego 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.

Uchwała wraz z zawartym w niej taryfikatorem opłat dostępna jest pod adresem internetowym w serwisie CAK „Zamek”: https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/wp-content/uploads/2015/05/uchwala_160_8luty2012.pdf. Na powierzchnię każdego ze stoisk wystawienniczych przewiduje się około 2 metrów kw.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub pod adresem e-mail: m.zgorecka@zamek.krosnoodrzanskie.pl i numerem telefonu 68 383 89 94.

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY-Jarmark-2015