Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC i KOSZ DOŻYNKOWY GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się we wsi Nowy Raduszec w dniu 20 sierpnia 2016 r.

Organizacja konkursu jest zachętą do kultywowania dawnych zwyczajów dożynkowych,  a także oddaniem szacunku dla tradycji i kultury ludowej.  Ponadto, liczymy, iż konkurs przyczyni się do wzbogacenia ludowego charakteru święta plonów, a zebranym na uroczystościach gościom da możliwość podziwiania pięknych wieńców i koszy wykonanych ze zbóż, warzyw, owoców oraz kwiatów polnych.

Serdecznie zapraszamy sołectwa z terenu gminy Krosno Odrzańskie do zaprezentowania swoich wieńców i koszy podczas w/w imprezy dożynkowej. W ramach konkursu przewidziano wiele atrakcyjnych nagród, które zostaną przyznane w każdej kategorii konkursowej.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu, który wraz z kartą jest dostępny poniżej.

 Regulamin i karta zgłoszenia – KONKURS 2016

Dodatkowych informacji mogą uzyskać Państwo w siedzibie CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim lub pod nr tel. 68 383 89 94, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.