Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową Rybobranie 2014 ”.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem estrady, aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną w Krośnie Odrzańskim przez Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim w dniach 20 – 21 czerwca 2014 r. Impreza odbędzie się w porcie rzecznym.

UWAGA! W dniu 26 lutego 2014 r. został wprowadzony przez CAK „Zamek” Aneks nr 1/2014 dotyczący
wyboru wykonawcy/dostawcy dla postępowania ofertowego oznaczonego numerem  CAK.I.070.15.14. pn. „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową Rybobranie 2014 ” z dnia 11.02.2014 r.

W związku z powyższym przedłuża się ostateczny termin złożenia i otwarcia  ofert do dnia 7 marca 2014 r. do godz. 15.00. Zaktualizowane oferty należy przesłać na poniższy adres:

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”
ul. Szkolna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 89 94, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej pliku.

Zamówienie – Zaplecze techniczne – Rybobranie 2014

Natomiast zmiany w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej w formie skanu aneksie.

Scan

UWAGA! Ridery techniczne wraz z kontaktami do zespołów udostępnimy zainteresowanym osobom na indywidualną ich prośbę.