Zasady korzystania przez turystów i inne osoby z obiektu Zamku Piastowskiego – siedziby Centrum Artystyczno–Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim obowiązują od dnia 1 października 2021 roku

 1. Każdy wchodzący do Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – zgodnie z przepisami krajowymi (z wyjątkami przewidzianymi w/w przepisami) oraz ma obowiązek dezynfekować ręce na przygotowanym do tego celu stanowisku.
 2. Powyższe postępowanie jest obowiązujące dla wszystkich osób odwiedzających, w tym: turystów i interesantów Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Turyści:

 1. Zwiedzanie Zamku Piastowskiego jest odpłatne (szczegółowy regulamin jest wywieszony                  w ogólnodostępnym miejscu oraz na stronie internetowej www.zamek.krosnoodrzanskie.pl – prosimy o zapoznanie się z nim).
 2. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem, w godzinach:
  1. poniedziałek nieczynne
  2. od 10.00  do 17.00 (wtorek-piątek) 
  3. od 12.00 do 17.00 (sobota-niedziela)      

przy czym każdorazowo ostatnie wejście zwiedzających jest o godzinie 16.00.

 • Wejście grup zwiedzających tylko o pełnych godzinach zegarowych.
 • W przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
  • Sekretariat, tel. 884 008 338
  • Punkt Informacji Turystycznej, tel.  570 130 136
 • Liczebność grupy zwiedzającej to maksymalnie 15 osób.

Biuro Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim:

 1. Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 2. W celu załatwienia spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem  – tel. 884 008 338

Kasa Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim:

Czynna w godzinach funkcjonowania sekretariatu.