Powoli zbliżamy się do RYBOBRANIA 2023 (03-04 czerwca) – święto miasta. Jest to czas zabawy wszystkich mieszkańców. Impreza ta jest również okazją do zaprezentowania krośnianom swoich produktów i usług. Udział w projekcie jest otwarty.

Zapraszamy do współpracy instytucje, stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorców, indywidualnych twórców oraz wszystkich pragnących współtworzyć tegoroczne święto Krosna Odrzańskiego.

Stoiska mają na celu prezentowanie każdej formy aktywności promocyjnej i wpisującej się w konwencje wystawiennicze (m.in. wszelkie stoiska promocyjne, stoiska handlowe z rękodziełem ludowym, prezentacje zawodów artystycznych czy stoiska firm  oraz przedsiębiorców prywatnych) itp.

Propozycję współpracy należy składać na formularzach (w formie papierowej lub elektronicznej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja br. na poniżej podany adres: e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl lub osobiście w sekretariacie Zamku Piastowskiego.

Formularz zgłoszeniowy word

Formularz zgłoszeniowy pdf

Jednocześnie informujemy, że po przyjęciu zgłoszeń udziału będą one jeszcze ostatecznie potwierdzane telefonicznie przez organizatora wydarzenia.

UWAGA!

W roku 2023 nie planujemy udzielania wyłączności na sprzedaż żadnego z oferowanych towarów.

Opłata za stoisko wynosi: do 6m2 – 100 zł dziennie powyżej 6m2 200 zł dziennie.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie do dna  21 maja  br. na nr konta: Santander Bank Polska S.A. 36 1090 1551 0000 0001 1350 2745 (tytułem: stoisko w ramach Rybobrania 2023  imię i nazwisko wystawcy lub nazwa firmy)  oraz przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty drogą e-mailową na adres sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

Wpłaty prosimy dokonywać po potwierdzeniu przyjęcia stoiska przez organizatora.

!Opłaty za stoisko będą przyjmowane tylko na wskazane wcześniej konto.

Przypominamy, iż zgłoszone podmioty prowadzące sprzedaż zobowiązane są do uiszczenia opłaty targowej zgodnie z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM.

Wyposażenie stoiska: stoły, krzesła, namioty, obsługa, przedłużacze elektryczne itp.  we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 884 008 611