Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w dniach 16.02.-27.02.2015 r. organizują zajęcia w ramach projektu „Zimowa Ferajna”.

Na warsztaty zapraszamy uczniów ze szkół z terenu gminy Krosno Odrzańskie.

„Zimowa Ferajna” to cykl zajęć profilaktycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowych, wyjazdy do kina, a także zabawy finałowe. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, aby w ten czas porzucić telewizor, komputer i móc spędzić go na rozwijaniu swoich zainteresowań.

Tegoroczna edycja Zimowej Ferajny podzielona została na dwie grupy.

W pierwszej grupie (16.02-20.02.) w zajęciach biorą udział dzieci ze szkół – Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa w Radnicy oraz Zespół Szkół w Wężyskach, zaś grupa druga (23.02.-27.02.) to – Zespół Edukacyjny w Osiecznicy, Szkoła Podstawowa nr 2 i 3 w Krośnie Odrzańskim.

Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3 i Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim uczęszczają na zajęcia i zapisują się na nie w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim. Zajęcia oraz zapisy dla dzieci ze szkół w Radnicy, Wężyskach i Osiecznicy prowadzone są w/w szkołach.
Z dokładnym harmonogramem warsztatów można zapoznać się w szkołach, a także w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek”.

Ponadto, rodziców/opiekunów dzieci zapisanych na w/w zajęcia prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie do siedziby CAK “Zamek” do dnia 16 lutego br. załączonego poniżej oświadczenia.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

 

„ZIMOWA FERAJNA” ZDOBYŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2015.

plakat-2