Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

w dniach 29 stycznia-10 lutego 2017 r. organizują zajęcia w ramach projektu „Zimowa Ferajna”.

Na spotkania zapraszamy uczniów ze szkół z terenu gminy Krosno Odrzańskie.

 

„Zimowa Ferajna” to cykl zajęć profilaktycznych i artystycznych promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszących ich kompetencję artystyczne i pobudzające wyobraźnię twórczą.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, aby w ferie porzucić telewizor, komputer i móc spędzić wolny czas na rozwijaniu swoich zainteresowań.

W programie „Zimowej ferajny” znajdują się zajęcia i zawody sportowe, gry edukacyjne, zabawy plastyczne, bal karnawałowy, projekcja filmu, teatrzyk, iluzjonista i wiele innych.

W spotkaniach i warsztatach może wziąć udział każdy. Organizatorzy nie prowadzą zapisów. Wyjątkiem jest wyjazd do parku trampolin, na który zapisy prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowo 10 lutego po występie iluzjonisty odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez CAK „Zamek” i firmę A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. „Segreguj na co dzień, pomagaj przyrodzie”.

Harmonogram zajęć znajduje się na plakacie.

Więcej informacji można uzyskać u organizatorów zajęć.

Kontakt: CAK „Zamek” – tel. 68 383 8994, OSiR – 68 383 5408.

 

„ZIMOWA FERAJNA” ZDOBYŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2017.

plakat B2 ferie z CAK 201nowy 7