W związku z organizowaną imprezą pn. Rybobranie w dniach od 20 czerwca 2014 r. r. (piątek) od godz. 8.00 do 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) do godz. 8.00 w obrębie skrzyżowania ul. Ariańskiej (droga krajowa nr 29) z ulicami: Słoneczną i ZBOWiD, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. W tych dniach wyłączona z ruchu będzie ulica Słoneczna. Poruszać się po niej będą mogły jedynie pojazdy zaopatrujące imprezę. Wjazd do tej części miasta odbywał się będzie poprzez ul. ZBOWiD, do ul. Szkolnej (do tej pory jednokierunkowej) z wyjazdem na plac św. Jadwigi Śląskiej, a po zmianach z wjazdem od placu, czyli na ruch przeciwległy. Zatem od drogi krajowej nie wjedziemy w ul. Słoneczną, ale wjedziemy w ul. ZBOWiD, a dalej pokierują nas znaki. Kliknij na obrazek – zmiana organizacji ruchu.

Warto też wiedzieć, że w tym czasie autobusy będą jeździły inaczej niż dotąd. Tymczasowa organizacja dla pojazdów PKS będzie prowadziła objazdem, przez ul. ZBOWiD w kierunku ul. Szkolnej, ul. Pocztowej, aż do placu św. Jadwigi Śląskiej. Koniec objazdu umiejscowiono na ul. Żymierskiego. Tak samo poruszać się będą inne pojazdy, wyjeżdżające z placu manewrowego. Autobusy przyjeżdżające do Krosna Odrz. z Zielonej Góry i Gubina, w kierunku Słubic i Świebodzina, mają zaprojektowany przystanek w obrębie placu św. Jadwigi Śląskiej, przed kościołem w miejscu bezpiecznym dla pasażerów. Natomiast jadący do naszego miasta z kierunku Słubic oraz Świebodzina, będą korzystali z istniejącego przystanku przy ul. 22-go Lipca. Ulice: ZBOWiD, Szkolna, Pocztowa będą objęte całkowitym zakazem parkowania i postoju pojazdów z racji poruszających się po nich pojazdach publicznego transportu.
Apelujemy, żeby w tych dniach nie jeździć „na pamięć”, aby zwracać baczną uwagę na znaki, które to w celu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu są o tzw. „klasę wyższe”, czyli tak naprawdę większe od znaków umieszczanych w mieście.

MAPA

MAPA - zmiana ruchu - Rybobranie 2014