PL

Centrum Artystyczno- Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim na czas wiosenno-letni oferuje turystom wiele atrakcji.

Przede wszystkim zaprasza do zwiedzania średniowiecznego Zamku Piastowskiego, który jest niewątpliwie najważniejszą pamiątką historyczną województwa lubuskiego oraz swoistą wizytówką Krosna Odrzańskiego.

Wspaniałe wnętrza krośnieńskiego zamku, dobrze zachowane elementy gotyckich portali i sklepień, bogaty zbiór oryginalnych eksponatów z dawnego Crossen an der Oder, które znajdują się w piwniczce winiarskiej, komnacie średniowiecznej i renesansowej, lapidarium i sali z XIX –XX w., to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na turystów.

Zapraszamy również do spędzenia wspaniałych chwil na dziedzińcu. W Krośnie Odrzańskim odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych m.in. Noc Muzeów (maj), Rybobranie – dni miasta (czerwiec), Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej (wrzesień), Festiwal Jadwigensis (październik).

Zamek Piastowski jest miejscem, w którym dla każdego CZAS SIĘ ZATRZYMA.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.zamek.krosnoodrzanskie.pl

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”

ulica Szkolna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 535 008 668

e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

DE

Das Zentrum für Kunst und Kultur „Schloss” in Krosno Odrzańskie bietet den Touristen für die Frühling – Sommer – Zeit viele Attraktionen an.

Vor allem laden wir Sie ein, das mittelalterliche Piasten – Schloss zu besichtigen, das ohne Zweifel die wichtigste geschichtliche Sehenswürdigkeit der Wojewodschaft Lubuskie ist als auch das eigenartige Wahrzeichen von Krosno Odrzańskie.

Herrliche Innenräume des Schlosses von Krosno, gut erhaltene Elemente der gotichen Portale und Gewölben, reiche Sammlung von regionalen Exponaten aus dem ehemaligen Crossen an der Oder die sich im Weinkeller, einem mittelalterlichen und einem Renaissancegemach, in dem  Lapidarium und dem Saal aus dem 19. und 20. Jahrhundert befinden – das sind nur einige der Attraktionen, die auf Touristen warten.

Wir laden Sie auch herzlich ein, herrliche Tage im Schlosshof zu verbringen.  

In Krosno Odrzańskie finden viele kulturelle Veranstaltungen statt, unter anderem am: Museennacht (Mai), RYBOBRANIE- Tage der Stadt (Juni), Ritterturnier um den Ring der Herzogin Hedwig von Schlesien (September), Festival Jadwigensis (Oktober).

Das Piasten-Schloss ist der Ort, wo die Zeit für jeden stehenbleibt. Wir möchten Sie auch dazu ermuntem, unsere Webseite  www.zamek.krosnoodrzanskie.pl

Zentrum für Kunst und Kultur „Schloss” in Krosno Odrzańskie

Szkolna Straße 1

66-600 Krosno Odrzańskie

Tel. 535 008 668

E-Mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl