poniżej zamieszczamy regulamin imprezy w wersji pdf; prosimy o zapoznanie się z jego treścią; regulamin będzie również dostępny w formie ogłoszeń na terenie samej imprezy

regulamin wersja pdf