Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza na zajęcia i warsztaty w ramach prowadzonej edukacji artystycznej pn. „ART & EDU”.

Projekt stanowi ofertę zajęć w zakresie różnych sztuk artystycznych. W skład powyższego projektu wchodzą równego rodzaju zajęcia: muzyczne, fotograficzne, plastyczne, recytatorskie. Szczegółowe informacje o tych zajęciach znajdują się w zakładkach.

 

Okres przerwy w realizacji w/w zajęć przypada na miesiąc: lipiec i sierpień br.
(z wyj. zespołu Nadodrze, który wraca do swoich prób już w sierpniu)

Regulamin działalności sekcji i zespołów CAK “Zamek”

zarzadzenie-6-2016