W Zamku Piastowskim aktualnie można podziwiać następujące wystawy stałe:

Średniowieczna komnata Świętej Jadwigi Śląskiej i Henryka Brodatego.

Numizmatyka Barwa i broń

Od grodu do miasta

Na ekspozycję składają się diorama i makiety, za pomocą których podjęto próbę odtworzenia najpierw obwarowań grodu, następnie samego grodu i w końcu dolnego miasta w okresie średniowiecza. O tym czy prezentowane wyobrażenia autorów tych przedstawień, potwierdzą się lub ulegną zmianie, zdecydują wyniki prowadzonych badań nad dziejami samego miasta i okolic.

 

 

 

Kuchnia Zamkowa

W części krużgankowej Zamku Piastowskiego, dawnej kuchni została ulokowana nowa stała wystawa –  pn. “Kuchnia Zamkowa”. Na ekspozycję składają się uzyskane w czasie rewitalizacji  kafle piecowe tzw. garnczkowe oraz  kafle płytowe barokowe i XIX – wieczne. Paleniska, z których pochodzą kafle zostały zniszczone przy przebudowie zamku na koszary pruskie. Prezentowane są również fragmenty zastawy stołowej pochodzącej z terenów Krosna Odrzańskiego z przełomu wieków XVIII, XIX i XX. Ponadto można w witrynie odnaleźć krośnieńską porcelanę oraz ceramikę z Bolesławca.

 

Co Krośnianie w domach miewali?

Przedmioty codziennego użytku z XIX i z początku XX wieku pochodzą z domów przedwojennego Krosna. Świadczą one o zamożności jego mieszkańców. Elementy takie jak np. wieszaki, naczynia apteczne i wiele innych wskazują na wielość i różnorodność firm działających na terenie miasta.

 

Szlak wina i miodu

Jak sama nazwa wskazuje ekspozycja dotyczy tradycji winiarskich w Krośnie. Jest ona tutaj jedną z najstarszych (starsza od Zielonej Góry). Wśród eksponatów znajdują się wyciskarki do soków i do pozyskiwania moszczu, służącego do produkcji win.

Zobaczyć można kolekcję butelek, które mogły być produkowane w hucie szkła w Szklarce Radnickiej już w XVIII w. Zaś w kaplicy zamkowej znajduje się ława winiarska, na której wypisane są sentencje związane z piciem wina i nadużywaniem trunków.

 

Millenium

Sala poświęcona 1000-letniej historii Krosna Odrzańskiego. W niej znajduje się diorama przedstawiająca obronę grodu krośnieńskiego w 1005 roku. Dodatkowo można obejrzeć figury rycerzy z wieków średnich.

 

Serdecznie zapraszamy!