Kraina Łagodności to zajęcia dla młodych “wrażliwców”, którzy chcą dzielić się swoimi emocjami z innymi przy pomocy pięknie mówionego słowa, gestu, muzyki i śpiewu. Dzięki uczestnictwu w zajęciach można zweryfikować swój talent recytatorski, usłyszeć kilka porad i wskazówek przydatnych podczas uczestnictwa w konkursach – lub też być do nich przygotowywanym od podstaw przez instruktora. Można też odbyć przyspieszony kurs podstaw gry na gitarze oraz być przygotowywanym do występów w przeglądach poezji śpiewanej. W ostatnim roku nasze podopieczne zdobywały laury na międzywojewódzkich konkursach recytatorskich oraz wygrywały powiatowe konkursy muzyczne.

prowadzący Marek Pietkiewicz

Poniedziałek
16.00 – 17.30

Miejsce Zamek Piastowski