Kilka słów o projekcie:

 „Postaci ważne dla Krosna Odrzańskiego” to projekt kierowany do młodych ludzi, prezentujący postacie ważne dla naszego miasta. Postacie pojawiające się w historii tej dawniejszej i  ciut współczesnej. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się spopularyzować je wśród młodego pokolenia. Oczywiście wśród osób pojawiających się w naszej historii znajdziemy więcej ciekawych przykładów postaci historycznych i współczesnych.  Jesteśmy przekonani, że w ten sposób otwieramy drzwi do prezentacji kolejnych ludzi, interesujących i zasłużonych dla rozwoju naszej społeczności.

Projekt „Postaci ważne dla Krosna Odrzańskiego”

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie

Do młodych uczestników:

Projekt zakłada konkursy dla Was. Oczywiście najlepsi zostaną nagrodzeni.  Będziemy je rozgrywali w kilku kategoriach wiekowych.

Najmłodszych  (uczniów klas I-IV) zapraszamy do zaprezentowania się jako postać ważna dla Krosna Odrzańskiego. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu własnoręcznie stroju i charakteryzacji dot. wybranej postaci, wykonaniu zdjęcia, a następnie przesłaniu elektronicznie zdjęcia pod wskazany adres e-mail. Zdjęcia zostaną zaprezentowane w formie wystawy, która zostanie umieszczona w Szkole Podstawowej nr 3.

Druga część projektu zakłada przeprowadzenie konkursu w postaci quizu z wiedzy dotyczącej postaci ważnych dla Krosna Odrzańskiego. Quiz jest adresowany do uczniów w dwóch grupach wiekowych: klas V-VI oraz VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Dla każdej grupy został przygotowany test – quiz. Jeśli nie wyłonimy zwycięzców za pomocą quizu/testu będziemy przeprowadzali dogrywkę. Uczestników dogrywki poinformujemy, że zostali do niej zakwalifikowani.

Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych czekają ciekawe nagrody, w postaci nowoczesnych, bezprzewodowych głośników.

I miejsce – JBL Flip 5

II miejsce  – JBL Clip 3

III miejsce – JBL GO 2

W poszczególnych zakładkach znajdziecie dodatkowe informacje. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami i  pełnymi informacjami dotyczącymi naszego projektu. Zróbcie to koniecznie.

Komunikat z dnia 8 września 2020 roku

W związku z kierowanymi do organizatorów pytaniami informujemy, że uczestnicy pierwszej grupy konkursowej (uczniowie klas I -IV) zgodnie z regulaminem konkursu dla tej grupy muszą dokonać zgłoszenia do dnia 15 września 2020 roku. Przez zgłoszenie w tej grupie rozumiemy dostarczenie oświadczenia oraz zgody do wychowawcy klasy i jednocześnie przesłanie zdjęcia na wskazany w regulaminie adres internetowy.