Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim serdecznie zaprasza na nową wystawę w Zamku Piastowskim.

Tym razem w Sali Kaplicy podziwiać można prace plastyczne osób odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach Aresztu Śledczego w Lubsku.

Dzieła na wystawie „Nie tracąc czasu, odbywając karę pozbawienia wolności” to prace plastyczne wykonane różnymi technikami m.in. wyszywanki, recykling, origami, malarstwo.

Wernisaż odbył się 30 października 2015 r. o godz. 12.00 w Zamku Piastowskim. 

O wystawie:

Prace skazanych wykonane zostały w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności poznawczych „Nie tracąc czasu”. Żaden ze skazanych nigdy nie zajmował się działalnością artystyczną przed osadzeniem w jednostce penitencjarnej. Inwencja, technika oraz forma prezentowanych prac jest wynikiem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w celu rozwijania własnej twórczości skazanych, rozwijania ich zainteresowań.

Program resocjalizacyjny ma na celu aktywizację skazanych i umożliwienie im nabycia umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób społecznie akceptowany. Dzięki własnej twórczości skazani mogą zaistnieć w środowisku lokalnym, mogą docenić swoją wartość i poczuć się przydatnymi dla społeczeństwa. Jest to pewna forma działań profilaktycznych, by nie dopuścić do wykluczenia społecznego skazanych. Zdobyte umiejętności mogą pomóc w utrzymaniu się skazanych po wyjściu na wolność. Zmienić dotychczasowe środowisko i poznać ludzi z pasją i zdolnościami artystycznymi.

Nie tracac czasu 49Nie tracac czasu 44Nie tracac czasu 52